Някои от нас са играли тази игра, песен срещу песен. Пускам две песни на Майкъл и пишещият след мен избира една от тях, която противопоставя на друга песен. И така продължаваме. Тук ще подсилим играта, пускайки видео на песните.  :love:

Начало:

VS.